Jan Kučera, Lukáš Opekar

Vše, co byste chtěli nebo měli vědět

Zajímá Vás dění kolem lidských zdrojů, zaměstnanosti, změnách v zákoně ovlivňujících Váš profesní růst? Nebo Vás zajímá jen dění ve společnosti WinWork, s.r.o.?

Zpět na seznam novinek

Nový projekt MPSV: www.stazevefirmach.cz

Stáže budou určeny pro absolventy bez praxe, dlouhodobě nezaměstnané, osoby vracející se na pracovní trh (např. maminky po rodičovské dovolené), ale například také pro zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci. Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, a to v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„Podnikatelské subjekty, které se do tohoto projektu zapojí, dostanou ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají, s možností tyto proškolené osoby následně zaměstnat,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Co projekt nabízí pro podnikatelské subjekty:

- možnost vychovat si budoucí odborníky

- proplacení fixních nákladů na stáž (v délce 1–6 měsíců) spolufinancovaných z fondů EU

- po skončení stáže možnost stážistu zaměstnat – jedná se o možnost, ne o závazek

- možnost získat názory a nápady na fungování společnosti prostřednictvím neutrálního, stereotypy nezatíženého člověka

- prezentaci firmy v databázi poskytovatelů stáží.

Co projekt nabízí pro stážisty:

- zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu

- nové kontakty

- propojení teorie s praxí – nové znalosti, zkušenosti ze specifického oboru

- certifikát dokládající absolvování stáže

- šanci nastoupit do práce po skončení stáže v dané firmě (v případě zájmu ze strany firmy)

- možnost „vyzkoušet si“ pracovat, upevnění pracovních návyků, seznámení se s prostředím firmy, nový kolektiv a postupný návrat do práce.

 

Více informací na www.stazevefirmach.cz a na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Zdroj: mpsv.cz