Jan Kučera, Lukáš Opekar

Vše, co byste chtěli nebo měli vědět

Zajímá Vás dění kolem lidských zdrojů, zaměstnanosti, změnách v zákoně ovlivňujících Váš profesní růst? Nebo Vás zajímá jen dění ve společnosti WinWork, s.r.o.?

Zpět na seznam novinek

Nárok na volno za účelem hledání nové práce

Víte, že výpovědní době máte dle zákoníku práce a nařízení vlády č. 590/2006 Sb. nárok na pracovní volno za účelem hledání nové práce?

Na uvedené pracovní volno máte nárok vždy, nezáleží na tom, zda se jedná o pracovní poměr sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou. Nezáleží ani na způsobu ukončení, tedy zda byl ukončen ze strany zaměstnance, zaměstnavatele nebo dohodou.

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

11. Vyhledání nového zaměstnání

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/ip/nv590_06.pdf

Zdroj: mpsv.cz