Jan Kučera, Lukáš Opekar

Vše, co byste chtěli nebo měli vědět

Zajímá Vás dění kolem lidských zdrojů, zaměstnanosti, změnách v zákoně ovlivňujících Váš profesní růst? Nebo Vás zajímá jen dění ve společnosti WinWork, s.r.o.?

Zpět na seznam novinek

Brigádníci - lékařská prohlídka - změna od 1.4.2013

Po Poslanecké sněmovně prošla posledního ledna úprava zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. také Senátem. Tato úprava nabude účinnosti dnem 1. dubna 2013.

V § 59 odst. 1 písmeno b stojí: Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením:

1. Pracovního poměru,

2. Dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,

3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Zdroj: www.podnikatel.cz, Svaz průmyslu a obchodu: www.spcr.cz

Zdroj: podnikatel.cz