Jan Kučera, Lukáš Opekar

Vše, co byste chtěli nebo měli vědět

Zajímá Vás dění kolem lidských zdrojů, zaměstnanosti, změnách v zákoně ovlivňujících Váš profesní růst? Nebo Vás zajímá jen dění ve společnosti WinWork, s.r.o.?

Zpět na seznam novinek

Požaduje po Vás zaměstnavatel výpis z trestního rejstříku?

Zaměstnavatelé, kteří v neopodstatněných případech požadují doložení výpisu rejstříku trestů při výběrovém řízení, mohou porušovat zákon o ochraně osobních údajů. Pokud zaměstnavatel z výpisu rejstříku trestů zjistí, že se uchazeč dopustil trestného činu, jehož povaha nesouvisí s charakterem pracovní činnosti, nemůže uchazeče odmítnout jen na základě záznamu v rejstříku trestů.

"Když zaměstnavatel dostatečně neodůvodní potřebu získat citlivý údaj o trestní minulosti uchazeče či zaměstnance, porušil zákon o ochraně osobních údajů a může za to dostat od Úřadu pro ochranu osobních údajů sankci," varoval veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský.

Pro některá zaměstnání je podmínka bezúhonnosti stanovena právním předpisem. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel požadovat výpis z rejstříku trestů tehdy, je-li potřebné vzhledem k povaze práce. Vyžadování výpisu z rejstříku trestů v neopodstatněných případech může být podle ombudsmana Pavla Varvařovského porušením zákoníku práce, popřípadě i zákona o zaměstnanosti. "Zejména v případech, pokud je výpis vyžadovaný jako informace, která s uzavřením pracovního poměru bezprostředně nesouvisí," uvedl Varvařovský s tím, že v případě záznamu v rejstříku trestů je třeba poměřit povahu trestné činnosti s charakterem práce, kterou by měl uchazeč vykonávat. "Pro naprostou většinu nekvalifikovaných manuálních prací je požadavek bezúhonnosti neadekvátní," zdůraznil veřejný ochránce práv.

http://www.roedl.com/fileadmin/user_upload/Roedl_Czech_Republic/clanky/2012/Pravni_radce_09_2012_RHU.pdf

Zdroj: eurozpravy.cz