Jan Kučera, Lukáš Opekar

Vše, co byste chtěli nebo měli vědět

Zajímá Vás dění kolem lidských zdrojů, zaměstnanosti, změnách v zákoně ovlivňujících Váš profesní růst? Nebo Vás zajímá jen dění ve společnosti WinWork, s.r.o.?

Zpět na seznam novinek

Okamžitý „vyhazov“ v praxi

Česká legislativa umožňuje zaměstnavatelům mimo jiné ukončit pracovním poměr se zaměstnancem v případě porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Zákoník práce rozděluje toto porušování na tři stupně:

 – soustavné méně závažné porušování – zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, jen jestliže byl zaměstnanec v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi (§ 52g)

 – závažné porušení povinnosti – zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď (§ 52g)

 – porušení zvlášť hrubým způsobem – zaměstnavatel může okamžitě ukončit pracovní poměr (§ 52h)

 

Zákon už ale dále nekonkretizuje, co znamená „soustavné méně závažné porušení“, „závažné porušení“ ani „porušení zvlášť hrubým způsobem". V případě sporu tedy musí o správnosti vymezení rozhodnout soud.

Kritéria, podle nichž by měl zaměstnavatel rozhodnout, zda má být se zaměstnancem okamžitě ukončen pracovní poměr, nelze jednoznačně určit. Obecně lze říct, že není-li si zaměstnavatel jistý intenzitou porušení, je lepší zvolit stupeň nižší a např. místo okamžitého zrušení dát zaměstnanci „jen“ výpověď.

tomto odkazu naleznete další informace k problematice okamžitých „vyhazovů“ a také několik případů z praxe, kdy jejich platnost potvrdil Nejvyšší soud ČR.

Zdroj: podnikatel.cz