Jan Kučera, Lukáš Opekar

Vše, co byste chtěli nebo měli vědět

Zajímá Vás dění kolem lidských zdrojů, zaměstnanosti, změnách v zákoně ovlivňujících Váš profesní růst? Nebo Vás zajímá jen dění ve společnosti WinWork, s.r.o.?

Zpět na seznam novinek

SEMCO - firma s 3 000 zaměstnanci a bez HR oddělení.

Semco je proslulá brazilská firma. Svou proslulost si získala díky svému výkonnému řediteli Ricardu Semlerovi, pod jehož vedením se výnosy firmy mezi lety 1982 a 2003 zvýšily ze 4 milionů dolarů na 212 milionů dolarů, počet zaměstnanců vzrostl ze stovky na tři tisíce a její působení se rozšířilo do více oborů. Tento úspěch je přičítán novátorskému stylu vedení společnosti, který spočívá v maximálním uplatňování demokratických principů vůči svým zaměstnancům.

Demokracie se v řízení Semco projevuje například v následujícím:

 • Výbory - každá jednotka si volí své zástupce do výborů. Ty se potom pravidelně setkávají s nejvyšším vedením jednotky a probírají veškeré pracovní záležitosti a politiku jednotky. Výbory mohou vyhlásit stávku, účetní audit nebo zpochybnit, co se týká řízení.
 • Kruhová struktura organizace - vychází z flexibilních soustředných kruhů a je opakem rigidní, hierarchicky uspořádané pyramidy. Zaměstnanci mohou mít jedno ze čtyř postavení:
 • poradce - obdoba viceprezidenta a vyššího manažera v tradičně řízených společnostech. Řídí politiku a strategii firmy.
 • partner - řídí provozní jednotku.
 • koordinátor - vedoucí v oblasti marketingu, prodeje a výroby, předáci v technických a montážních úsecích.
 • společník - všichni ostatní zaměstnanci.
 • Výrobní buňky - na rozdíl od linearních výrobních pásů je v Semcu výroba organizována tak, aby určitý tým vyrobil kompletní výrobek. Dělníci tím získávají větší nezávislost a zároveň odpovědnost. To je motivuje ke zlepšování výrobků. Sami si objednávají součástky od dodavatelů a také si sami stanovují výrobní kvóty.
 • Řízení potulováním - spočívá v odstraňování bariér, které by bránily komunikaci mezi lidmi.
 • Transparentnost - Semco zpřístupňuje v podstatě všechny firemní informace veřejnosti. Pro své zaměstnace organizuje kurzy, aby se orientovali ve finančních dokumentech.
 • Samostatně stanovovaný plat - týká se 25% zaměstnanců, zpravidla koordinátorů. Do budoucna by se však mohlo týkat i dělníků. Část zaměstnaců se také může rozhodnout pro tzv. rizikový plat - plat nižší o 25%. Jestliže se společnosti daří, může zaměstnanec tento vklad do firmy navýšit až o 125%.
 • Pružná pracovní doba - možnost stanovit si pracovní dobu mají i dělníci.
 • Zpětné hodnocení - každý nově přijatý zaměstnanec nebo povýšený do vedoucí funkce, musí absolvovat rozhovory, hodnocení a schválení těmi zaměstnanci, kteří s ním budou pracovat. Všichni manažeři jsou každého půl roku hodnoceni svými podřízenými v anonymních dotaznících.

 

Ricardo Semler je autorem dvou knih. Ta první z roku 1993, nazvaná Maverick (u nás vyšla v roce 2011 pod názvem Podivín: příběh nejneobvyklejšího pracoviště světa), zachycuje jeho zkušenosti z působení ve firmě. V další knize z roku 2003, kterou nazval The Seven Day Weekend: Changing the Way Work Works, se zabývá otázkou rovnováhy mezi prací a soukromým životem.

WinWork vřele doporučuje!! 

Zdroj: muni.cz