Jan Kučera, Lukáš Opekar

Vše, co byste chtěli nebo měli vědět

Zajímá Vás dění kolem lidských zdrojů, zaměstnanosti, změnách v zákoně ovlivňujících Váš profesní růst? Nebo Vás zajímá jen dění ve společnosti WinWork, s.r.o.?

Zpět na seznam novinek

Jak správně nastavené HR procesy zvyšují příjmy firem?

Firmy s vysokou odborností v klíčových HR procesech dosahují až 3,5krát vyššího růstu příjmů a až 2,1krát vyšších ziskových marží než jejich „zaostalejší“ konkurenti. Ukázal to výzkum společností Boston Consulting Group a World Federation of People Management Associations (WFPMA), do kterého se zapojilo více než 4200 manažerů HR a dalších firemních oddělení z více než stovky zemí.

Studie porovnávala ekonomickou výkonnost firem s ohledem na 22 klíčových oblastí personálního řízení. Korelace mezi ekonomickou výkonností a sledovanými HR oblastmi byla nejsilnější v šesti z nich:

- nábor,

- onboarding nových a udržení stávajících zaměstnanců,

- talent management – rozvojové programy nejen pro nástupce nejvyšších manažerů, nabídka horizontální i vertikální příležitosti rozvoje kariéry, získávání mezinárodních talentů,

- budování zaměstnavatelské značky,

- rozvoj leadershipu – modely jasně vymezující očekávané přínosy a chování lídrů, zaměření se na růst lidí (kariérní i mzdový),

- řízení výkonnosti a odměňování - spravedlivé a průhledné systémy měření výkonnosti a odměňování na základě individuálních schopností (nejen výsledků, ale i úsilí).

Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách Boston Consulting Group zde (po registraci zdarma).

Zdroj: bcgperspectives.com