Jan Kučera, Lukáš Opekar

Vše, co byste chtěli nebo měli vědět

Zajímá Vás dění kolem lidských zdrojů, zaměstnanosti, změnách v zákoně ovlivňujících Váš profesní růst? Nebo Vás zajímá jen dění ve společnosti WinWork, s.r.o.?

Zpět na seznam novinek

Co říká vaše tělo při pracovním pohovoru?

Pojďme si připomenout zbytečné chyby v neverbální komunikaci, které se stále dokola opakují při pracovních pohovorech. Podle serveru careerealism.com jsou to především ty následující.

1. Špatné držení těla

Předklon i záklon působí arogantně. Shrbená záda signalizují lenost. Při sezení i stání tudíž platí totéž doporučení – držte trup ve vzpřímené poloze kolmo k zemi.

2. Křížení rukou

Křížením rukou před tělem dáváte najevo odpor. Stavíte se do defenzivní pozice a působíte nepřístupně. Držte proto paže a neskrývejte dlaně. Ruce v kapsách nebo za zády brání přirozenému pohybu a působí strnule.

3. Přílišné kývání hlavou

Kývnutím dáváme najevo, že rozumíme a souhlasíme. Stačí však pokývnou jednou či dvakrát, nikoli kývat hlavou po celý pohovor. Působili byste nervózně a znervózňovali i ostatní.

4. Ukazování

Ukazování prstem je velmi agresivní gesto. Stejně působí i ostré pohyby rukou, které připomínají sekání. Vyvarujte se rychlých a ostrých gest, raději hýbejte rukama pomaleji a otevřeně.

5. Nervózní vrtění

Na tento nešvar si dávejte zvláštní pozor. Neustálé vrtění a ošívání se vysílá signál, že jste nervózní a bojíte se. Náborář s tím do jisté míry počítá, na druhou stranu jej to však brzy začne rušit. Sezení v klidu se přitom dá nacvičit.

6. Obličej v rozporu se slovy

Dávejte si pozor, abyste příliš neskrývali své emoce a vaše tvář nezůstávala bez výrazu. Pokud například budete mluvit o tom, co vás baví, váš obličej by neměl zůstat strnulý. Vypadalo by to spíše tak, že lžete.

7. Špatný oční kontakt

Náboráři byste se měli dívat do očí, když si podáváte ruce a také, když se vás ptá. Když uslyšíte otázku a odvrátíte se, jasně ukážete, že je vám otázka nepříjemná.

Hodně štěstí!

Zdroj: .