Jan Kučera, Lukáš Opekar

Vše, co byste chtěli nebo měli vědět

Zajímá Vás dění kolem lidských zdrojů, zaměstnanosti, změnách v zákoně ovlivňujících Váš profesní růst? Nebo Vás zajímá jen dění ve společnosti WinWork, s.r.o.?

Zpět na seznam novinek

Generace Y nežije proto, aby pracovala

 Zajímavá zjištění ohledně generace Y, tedy lidí narozených po roce 1980, byla odprezentována na konferenci pro personalisty a manažery Jak se mění DNA českých firem aneb souboj generací. Změny na pracovním trhu byly zkoumány od roku 2008 do roku 2013.

Ve společnostech dochází ke generační obměně a mnohé firmy ještě nejsou zcela připravené na nastupující generaci Y.  Ta má odlišné životní postoje a priority než její rodiče z generace X. Vyžaduje lidský přístup a není ochotna slepě následovat předem nastavená pravidla. Manažeři firem by to měli akceptovat a postupně se tomuto trendu přizpůsobovat. Do roku 2025 bude totiž generace Y tvořit převážnou část populace v produktivním věku.  Pokud spolu budou obě generace bojovat, nepomůže to ani jedné z nich. Jedinou možností je otevřená komunikace a spolupráce.

Generace Y (neboli internetová generace) se od té předchozí liší v jednom zásadním aspektu. Nežije proto, aby pracovala. Pracuje proto, aby žila. Zřetelně viditelné je to v šesti základních zkoumaných oblastech.

1.     Pravidla

Od roku 2008 zcela jasně a trvale klesá respektování dosud závazných a nedotknutelných pravidel. Nová generace je akceptuje pouze v případě, že jí pravidla dávají smysl a jsou přínosná. Pokud tomu tak není, svádí to mladé lidi k jejich záměrnému porušování a poukazování na jejich nesmyslnost. Pravidla nastavená jen proto, aby byla, nová generace využívá a respektuje jen ve chvílích, kdy se jí to hodí.

Nastavování pravidel se mění společně se zrychlenou dobou. Majitelé firem v minulém století se mohli opřít o jistoty. Co fungovalo před 20 lety, bude fungovat i za dalších 20 let poté. Dnes už takto uvažovat nelze. Mnohem důležitější než pravidla jsou kreativita, flexibilita, nadhled, myšlení v souvislostech a schopnost zpracovávat rostoucí množství informací.

2.     Stabilita

Tato hodnota prudce vzrostla v roce 2008, kdy se začalo mluvit o celosvětové hospodářské krizi. Lidé přestali být náchylní ke změnám, odpouštěli si unáhlená rozhodnutí a jednání a více se drželi nastavených postojů. Jakmile světem proletěla informace o tom, že hospodářská krize je překonána, křivka stability opět začala klesat. Znamená to, že lidé se nezměnili, pouze vyčkávali. Ke změnám se sami odhodlali jen v případě, že k nim byli dotlačeni okolnostmi.

3.     Stimulace

Stimulace k výkonům byla vždy považována za něco, co musí přicházet od firmy směrem k jejím zaměstnancům. Obvykle se to řeší nejrůznějšími benefity. Pro mladou generaci jsou zaměstnanecké benefity příjemným zpestřením a ohodnocením, ale stále více lidí preferuje stimulaci vlastní, která přichází společně s nalezením smyslu práce. Mladí lidé nedokážou strávit situaci, kdy jsou jen součástí podnikového soukolí a musí tupě plnit svou funkci. Chtějí, aby se o ně vedení lidsky zajímalo. Hledání smyslu práce je bohužel stále ve velkém konfliktu s motivací některých manažerů. Je prokázáno, že procento takzvaných sociálních deviantů ve vedení firem je silně nadprůměrné, uvádí David Brož, kouč společnosti Versalis.

4.     Osobní užitek

Pracovní povinnosti musí lidem přinášet minimálně stejný osobní užitek jako přináší zaměstnavateli. V poslední době ale míra osobního profitu nabírá na velikosti, což bohužel negativně ovlivňuje konání zaměstnanců a celkové výsledky firem. Člověk je od přírody individualista a kooperaci se musí učit. Čeští zaměstnanci stále silně prosazují své individuální zájmy. Na pracovištích stále vítězí soupeřivost na úkor sdílení společných hodnot. Mladá generace se ale přeci jen vydává trochu jinou cestou a je jen otázkou, kam až to dotáhne. V budoucnu by ideální firma měla být volným sdružením svobodných pracovníků, kteří dobrovolně pracují na dosažení stejného cíle, při respektování předem nastavených hodnot a smyslů, komentuje David Brož.

5.     Stres

Stres silně ovlivňuje celková nálada ve společnosti. V rozsáhlém průzkumu provedeném na více než 8000 zaměstnancích se ukázalo, že míra stresu v posledních dvou letech narůstá. Lidé se cítí více pod tlakem, cítí ohrožení a jednají impulzivněji než dříve.

6.     Neetické chování

Toto chování se za posledních 5 let zdvojnásobilo. Současná mladá generace je ochotna tolerovat mnohem více a svědomí se ozývá později než kdykoli předtím. Snaží se tak vypořádat se stresem, ale i nastavením míry osobního užitku a podobně. Netýká se to pouze finanční nejistoty, ale i strachu ze ztráty pracovního místa či svého postavení. Více jak 40 % zaměstnanců poškodí firmu nebo svého kolegu, pokud jim z toho plyne osobní prospěch. Nejčastější jde o používání firemních věcí (telefonů, aut,..) pro soukromé účely, intriky vůči kolegům a krádeže myšlenek a nápadů.

Více podrobností o rozdílech a hrozících konfliktech mezi generací X a Y naleznete zde.

Zdroj: podnikatel.cz