Personalistická klišé by tak měly nahradit otázky, které zájemce překvapí a nad nimiž bude muset přemýšlet. Oslovili jsme proto odborníky z personálních agentur a požádali je, aby se podělili o své tipy na neotřelé dotazy, které odhalí pravou povahu uchazeče.

V prvním díle nového seriálu představíme deset nevšedních otázek, se kterými se během své praxe a účasti na mnoha výběrových řízeních v různých firmách setkala majitelka a výkonná ředitelka personální agentury Advantage Consulting Olga Hyklová.

Jste opuštěný ostrov nebo Řím?

1. Kdybyste byl jakékoliv místo na světě, jaké by to bylo a proč? 

Někteří lidé by se nejraději stali opuštěným ostrovem, kde by mohli být sami bez lidí. Jiní touží být Římem, kterým proudí davy lidí a obdivují památky. V podobném duchu je možné se zeptat například, jakou dopravní značkou či příchutí zmrzliny by uchazeč chtěl být a z jakého důvodu.

Tento typ dotazů se pokládá především zájemcům o kreativní pozice. Dají se využít například u manažerských funkcí, pozic v marketingovém oddělení a v oblasti reklamy a PR.

"Na dané téma musí člověk mluvit jednu minutu, takže sledujete nejen kreativitu, ale také, jak prezentuje, jakou má slovní zásobu, jak umí zaujmout či strhnout ostatní," líčí Hyklová.

2. Co je víc? 20 % z 5 nebo 5 % z 20?

U této otázky nehraje roli, jak rychle tázaný řekne výsledek. Spíš jde o to sledovat, jak postupuje a přemýšlí. 

"Například naposledy si paní zadání nejdříve napsala na papír. Během psaní vyhrkla, zda to není stejné. Pak vypočítala oba příklady a potvrdila, že došla ke stejnému výsledku, který byl v obou případech jedna. Za 20 sekund se tak dá dozvědět, že je pečlivá, protože si zapsala zadání. Zároveň je intuitivní, jelikož automaticky vyhrkla bez počítání, že to bude stejné. Je ale také trochu nejistá, protože si musela zadání napsat, aby si potvrdila výsledek," uvádí příklad Hyklová.

Stejným způsobem si vlastnosti kandidáta mohou personalisté a manažeři ověřit při plnění obdobných úkolů. Zadání může znít například: "Máte osm stejně velkých zlatých cihel. Sedm jich váží stejně, jedna je falešná a je těžší než ostatní. Máte rovnoramennou váhu a dva pokusy na identifikaci té jedné" nebo "Kolikrát denně se překryjí hodinové ručičky?"

3. Jak byste popsal červenou barvu slepému člověku?

Ve filmu Maska vysvětluje chlapec slepé dívce barvy. Nejprve jí dá do ruky ledový kámen s tím, že přesně taková je modrá. Pak jí podá vlažný kámen a řekne jí, že taková je zelená. Nakonec jí vloží do dlaní horký kámen, který má symbolizovat červenou.

Podobný úkol je možné zadat i uchazečům o práci. Jeho řešení vyžaduje umění vžít se do druhého člověka a situace, ve které se nachází. Z reakce je možné vypozorovat, jakou má uchazeč představivost, zda je empatický či jak pracuje s emocemi a kreativitou.

"Ideální je využití tohoto dotazu třeba u lidí, kteří se ucházejí o práci v reklamě, kde se často pracuje právě jenom s emocemi a spojitostmi," přibližuje Hyklová.

 

4. Vyjmenujte pět vašich nejoblíbenějších slov. 

Láska? Rodina? Peníze? Úspěch? Jistota? Z odpovědí na tento dotaz se dá snadno vysledovat, jak je kandidát zaměřený, jaké jsou jeho hodnoty a co je pro něj nejlepší motivací.

Podobně se dá motivace zjistit i otázkou: "Podle čeho poznáte, že jste v práci úspěšný?" Pro někoho představuje úspěch pochvala, pro jiného peníze či délka pracovního poměru.

Podle toho je následně možné například nastavit novému zaměstnanci benefity. "Dozvíte se, jaké měřítko ten člověk má a podle toho jej následně můžete odměňovat a motivovat," vysvětluje Hyklová.

Ve znamení trojek

5. Řekněte mi tři vlastnosti, které nemáte a chtěl byste je mít.

Tento dotaz je tak trochu chyták. Většina lidí očekává, že dostane otázku na své přednosti a slabiny. Pečlivě se proto připraví a vyjmenují naučené vlastnosti, které ale tazateli o uchazeči nic podstatného neřeknou. Pokud ale musí kandidát mluvit o vlastnostech, které nemá a chtěl by je zdokonalit, je to pro něj mnohem těžší.

V podobném duchu se nese i otázka: "Ve které své dřívější slabosti dnes vynikáte?" Ta ukazuje, zda na sobě lidé pracují, jestli se učí nové věci a zlepšují se v nich. Odpovědi se obvykle týkají vzdělání. Uchazeči nejčastěji odpovídají, že se zdokonalili v jazyce, který se jim hodí pro výkon povolání.

6. Jaké tři vlastnosti se vám líbily na vašem posledním šéfovi? 

Většina kandidátů si spíše vybaví, co jim na předchozím nadřízeném vadilo. Neshody s vedením totiž často bývají důvodem, proč lidé z firem odcházejí. Záporné vlastnosti se však dají snadno převést na kladné, které by si naopak přáli u nového vedoucího.

Na otázku o bývalém vedení tak může navázat dotaz na požadované vlastnosti budoucího šéfa: "Jaký by měl být váš nadřízený, abyste podával maximální výkon?" Následně je možné porovnat, zda nový vedoucí tyto podmínky splňuje.

 

 7. Vyjmenujte tři věci, které se vám na naší firmě nelíbí.

U tohoto dotazu nejde primárně o to, aby zájemce našel tři věci, které mu vadí, ale o jeho zájem o danou pozici a společnost. Pokud si o firmě zjišťujete informace, vždy se najde něco, co se vám nemusí zamlouvit nebo co potřebujete objasnit.

"Sleduje se, do jakých detailů se kandidát informoval o firmě, kde se uchází o práci. Čím více si o společnosti zjistil, tím více mu na práci u vás záleží a nejste pouze jednou z mnoha firem, kam zaslal životopis a teď obchází pohovory," vysvětluje Hyklová.

Z odpovědí navíc můžete získat zajímavou zpětnou vazbu k vaší firmě. Kritika je totiž důležitá pro možnost se zlepšovat.

8. Můžete mi položit jakékoliv tři otázky. Na co byste se rád zeptal?

Nejen odpovědi kandidáta, ale i otázky, které sám klade, o něm mnohé vypovídají. Ačkoliv zadání vypadá jednoduše, často je pro uchazeče velmi těžké otázky vymyslet.

"Většinou to nechávám až na konec, poté co v průběhu pohovoru již všechno ohledně firmy a pozice bylo zodpovězeno. Sleduji pohotovost a jaké otázky položí," popisuje Hyklová.

Ze zvolených dotazů se dá vypozorovat, zda má uchazeč o pozici zájem, jaká je jeho motivace či nakolik se na pohovor připravil. Tento typ zadání se využívá například u obchodních pozic, protože umět se ptát je u obchodníků základ.

Probuzení v pekle a 200 let života navíc

9. Na prohlídce u závodního lékaře je vám sděleno, že tady budete ještě 200 let. Jak s touto informací naložíte?

Prostřednictvím této otázky se dá vysledovat, jak daný kandidát plánuje. Jak přemýšlí o budoucnosti, v jak širokém kontextu uvažuje. Odpovědi ukazují také, jak je uchazeč zaměřený, zda uvažuje jen o své osobě, rodině či práci. Někteří začnou plánovat kariéru, jiní přemýšlet o tom, že by takový osud vlastně nechtěli.

"Sledujete, zda ten člověk vůbec vidí nějakou souvislost. Jestli si uvědomuje například, že by byl rarita a že by tím mohl přispět světu, nebo zda si s touto otázku nedovede poradit a řekne jen ´jak to půjde, tak to půjde´," přibližuje Hyklová.

10. Představte si, že jste umřel a probudíte se v pekle. Proč tam jste?

Odpovědi na tuto otázku vypovídají o charakteru a sebereflexi uchazeče. Ukazují, kde má hranice a zda si uvědomuje případné dopady svých činů.

Podobným způsobem je možné se ptát: "Co jste v životě ukradl a proč jste to udělal?" Tento dotaz vychází z předpokladu, že každý člověk v životě něco odcizil, byť jen třeba v podobě nelegálně stažených filmů a hudby.

"U jednoho pohovoru jsem slyšela odpověď, která mi vyrazila dech. Pán prý několikrát přepadl banku a ukradl peníze, protože byl mladý a nevyzrálý. Peníze nikdy nevrátil, jelikož se domníval, že vše odčinil pobytem ve vězení," vypráví Hyklová.

Extrémní příklad je však spíše výjimkou, velká část lidí se nad tímto dotazem vůbec nepozastaví a nic podobného si nepřipouští.