Prohlášení

Informace, které shromažďujeme

WinWork, s.r.o., dále jen Winwork, shromažďuje výhradně informace, které potencionální nebo skuteční zákazníci sami poskytnou zaměstnancům WinWork prostřednictvím webu winwork.cz, emailovou, či písemnou komunikací, telefonicky nebo ústně při osobních schůzkách/pohovorech.

Shromažďujeme Vaše osobní údaje výhradně pro účely zajištění služeb, které u Winwork poptáváte. (zprostředkování zaměstnání). Vaše osobní údaje používáme výhradně k našemu náborovému procesu na volná pracovní místa našich klientů (potencionální zaměstnavatelé).

Přístup k osobním údajům

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci společnosti WinWork a to pouze v nezbytně nutné míře.

Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje si WinWork ponechá pouze po dobu nezbytně nutnou pro konkrétní účely, pro něž byly shromážděny. Pokud nám neposkytnete souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu, jsou Vaše osobní údaje smazány po ukončení výběrového řízení, nebo po 12 měsících.

Vaše práva
  • kdykoliv odvolat Váš souhlas s poskytnutím Vašich údajů
  • vyžádat si opravu nebo aktualizaci Vašich osobních údajů
  • požadovat po Správci výmaz Vašich osobních údajů, nejsou-li potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Potřebujete poradit
s náborem?

Domluvme si schůzku

Potřebujete poradit
s náborem?

Domluvme si schůzku