Výběr a nábor

1. Výběr a nábor pracovníků

Pracovníky Vám najdeme a společně vybereme

Dle požadavků na profil kandidáta a podle náplně pracovní pozice vybereme vhodné uchazeče na zadanou pozici. Pomůžeme se selekcí a předvýběrem vhodných kandidátů. Nabízíme na míru šitý proces náboru s využitím assessment centra, včetně využití vnitřních zdrojů z interních zaměstnanců.

Výběr a nábor - školení

Naučíme, jak správné pracovníky vybrat

Tato služba je vhodná pro společnosti do cca 100 zaměstnanců, které nemají dostatečnou kapacitu personálního oddělení pro vlastní zajištění těchto funkcí. Pomůžeme s metodami výběru vhodných pracovníků, podpoříme vaše personální oddělení poskytnutím našeho know-how, pomůžeme při vzdělávání personalistů. Školení je prakticky orientované a zahrnuje procvičování pohovorů a konkrétních úloh používaných v AC/DC. Na základě požadavků společnosti lze vytvořit na míru i úlohy odpovídající potřebám daného klienta při identifikaci konkrétních dovedností a schopností.

Odměňování a hodnocení

2. Nastavení systému odměňování, hodnocení zaměstnanců

Doporučíme vhodné systémy hodnocení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků, nastavíme motivační systém fixních platů i flexibilní části platu tak, aby reflektoval interní hierarchie a spravedlivý přístup společnosti k odměňování na základě měření velikosti pracovní pozice / funkce. Program je vhodný pro společnosti bez zavedeného systému hodnocení, které chtějí zkvalitnit a zefektivnit vedení podniku na základě MbO (Management by Objectives).

Možnosti a potřeby

3. Rozvojové možnosti a analýza potřeb zaměstnanců

Diagnostikujeme rozvojové možnosti a potřeby pracovníků, navrhneme rozmístění pracovníků tak, aby byly optimálně využity jejich pracovní schopnosti s cílem zvýšit prospěch organizace i spokojenost jednotlivých zaměstnanců. Pomůžeme s analýzou pracovních a osobních způsobilostí potřebných k plnění pracovních úkolů.

Pracovní místa a pozice

4. Analýza pracovních míst, mapování pozic

Na základě zadání vedením společnosti provedeme analýzu a hodnocení pracovních míst a z nich vyplývajících požadavků na pracovníky a jejich profesní chorosti a způsobilost. Zmapujeme odpovědnosti, vlivy, výkonnosti. Doporučíme vhodné rozvojové a organizační kroky vedoucí k optimalizaci a zefektivnění stávajících činností. Navrhneme plány pro rozvoj profesní způsobilosti a osobních vlastností zaměstnanců.

Kariéra / outplacement

5. Kariérní poradenství / Outplacement

Poskytujeme pomoc při orientaci na trhu práce, pomáháme s rozpoznáním Vaší osobnosti, Vašich schopností, dovedností a preferencí. Poradíme s volbou budoucí kariéry, popřípadě s rozvojem stávajícího kariérního potenciálu s cílem zvýšit uplatnitelnost na trhu práce.

V rámci služby Outplacement pomáháme zvládnout organizační změny spojené s propouštěním a snížit dopady na odcházející ci stávající zaměstnance. Individuálním přístupem ke společnostem a jednotlivcům podporujeme firemní kulturu a vnější povědomí o společnosti.

Multikultura

6. Multikulturní spolupráce

Školení pro zaměstnance společností se zahraniční majetkovou účastí a českých zastoupení zahraničních společností. Vhodné pro české i zahraniční pracovníky, kteří pracují v multikulturním prostředí. Zaměřujeme se zvláště na česko-německou spolupráci. Školení provádíme v českém německém, anglickém jazyce, dle požadavků klienta. Je možné i školení bilinguální pro smíšené skupiny. Školení je jedinečné oproti obdobným seminářům svým důrazem na specifičnost konkrétní korporátní kultury na základě typologie Howarda Pearlmuttera. Ve druhé části školení probíhá praktická analýza krizových situací a nácvik optimální komunikace. 

Nové heslo obdržíte e-mailem.

Zapomenuté heslo